Sayın[Şirket/Kuruluş] Müşterisi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak amacıyla kişisel verilerinizi koruma taahhüdünde bulunuyoruz. Bu kapsamda, aşağıda kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında önemli bilgileri bulabilirsiniz.

Veri Sorumlusu:

[Şirket Adı]

[Adres]

[Telefon]

[E-posta]

[Vergi Numarası]

Kişisel Veri Türleri:

İletişim Bilgileri (Ad, Soyad, Adres, Telefon, E-posta)

Kimlik Bilgileri (TC Kimlik Numarası, vb.)

Finansal Bilgiler (Banka Hesap Numarası, Kredi Kartı Bilgileri, vb.)

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Müşteri Hizmetleri İletişimi

Ürün ve Hizmet Sunumu

Kampanya ve Promosyon Bilgilendirmeleri

Finansal İşlemler ve Fatura Düzenleme

Kişisel Verilerin İşlenme Hukuki Sebepleri:

Kanuni Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Sözleşmenin İfa Edilebilmesi

Meşru Menfaatlerin Korunması

Kişisel Verilerin Aktarılması:

Kişisel verileriniz, KVKK'nın öngördüğü şartlar ve güvenlik önlemleri çerçevesinde, yasal düzenlemelere uygun şekilde üçüncü taraflara aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Saklama Süreleri:

Kişisel verileriniz, işleme amaçları doğrultusunda belirlenen süreler boyunca saklanacak ve daha sonra uygun şekilde imha edilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

Kişisel veri sahipleri, KVKK kapsamında belirlenen haklara sahiptir. Bu haklarınızı kullanmak için[İletişim Bilgileri] üzerinden bize başvurabilirsiniz.

İletişim:

[Şirket Adı]

[Adres]

[Telefon]

[E-posta]

Bu aydınlatma metni, şirketimizin kişisel verilere yaklaşımını genel olarak açıklamaktadır. Daha fazla bilgi almak veya kişisel verilerinizle ilgili taleplerde bulunmak için yukarıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

[Şirket Yetkilisi Adı ve İmza]